Ando Gym Kranj

Člani Andokai Aiki Jiu Jitsu


-  začetna skupina dvakrat tedensko

-  nadaljevalna skupina trikrat tedensko

-  samoobramba

-  šport

-  druženje, prijateljstvo

Informacije: info@andogymkranj.si