Ando Gym Kranj

V Akademiji gibanja in veščin KRANJ smo v ponedeljek, 22.5.2023 izvedli Testiranje telesne pripravljenosti EUROPEAN FITNESS BADGE. Testiranja so se udeležile članice TRX funkcionalne vadbe. Z resnim pristopom in z veliko smeha in zabave so opravile vse preizkuse druge stopnje.

Testiranje smo izvedli četrto leto zapored. Ocena telesne pripravljenosti vadečih nam pripomore k pripravi vadbenih programov, saj je to eden izmed načinov spremljanja napredka v telesni pripravljenosti vadečih. Rezultati testov vadečim omogočijo primerjanje rezultata s posamezniki iste starosti in spola na evropski ravni in so spodbuda in motivacija za vzpostavitev aktivnega življenjskega sloga , individualno svetovanje s priporočili pa da vsakemu posamezniku vpogled tako na dobro razvite sposobnosti, kot tudi pomanjkljivosti. Poleg tega s ponovnim testiranjem čez 6 ali 12 mesecev lahko spremljamo napredek vsakega posameznika.

 

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport in Športne unije Slovenije.

#ZdravoDruštvo#EuropeanFitnessBadge#SlovenijaVGibanju#TRX#PovezaniVGibanju#ŠportnaUnijaSlovenije