Ando Gym Kranj

 

Akademija gibanja in veščin se že tradicionalno vključuje v mednarodno iniciativo MOVE WEEK - Teden gibanja, ki bo potekal od 31.Maja od 6.Junija 2021 in katere namen je spodbuditi prebivalce držav po vsem svetu, da vključijo gibanje in športne aktivnosti v svoj vsakdan. Redna telesna dejavnost ima opazne pozitivne učinke na človekovo zdravje, in sicer tako telesno kot tudi duševno zdravje. V izrednih razmerah, v katerem se je znašel cel svet, je še toliko bolj pomembno, da vsak posameznik skrbi za svoje zdravje in imunski sistem z redno telesno aktivnostjo. 

 

V Tednu odprtih vrat ( 31.Maj - 5. Junij )  se lahko vključite v naslednje vadbe:

  • TOR IN ČET OD 16.00 DO 17.00 Andokai Aikido Mali Samuraji ( otroci od 3 do 5 let )
  • TOR IN ČET OD 17.00 DO 18.00 Andokai Aikido Mali Samuraji  ( otroci od 6 do 8 let )
  • TOR IN ČET OD 18.00 DO 19.00  Andokai Aki Jiu Jitsu ( od 8 do 15 let )
  • PON IN SRE OD 19.30 DO 20.30 TRX funkcionalna vadba za ženske

 

Vabljeni!

Vse dodatne informacije lahko dobite na info@andogymkranj.si