Ando Gym Kranj

VABILO


V tednu jesenskih počitnic Akademija gibanja in veščin (andogymkranj) vabi na brezplačno vadbo za otroke in mladino od 5 do 15 let v okviru projekta » Za zdravo zabavo« v sodelovanju s Športno unijo Slovenije in Fundacijo za šport.
Počitniški program bo potekal v času jesenskih počitnic in sicer od 26.10.2015 do 30.10. 2015, to je od ponedeljka do petka, v dopoldanskem času od 9.00 do 13.00. Otroci potrebujejo športno opremo – majico in hlače, malico in pijačo.
Vsebine programa bodo naslednje:

 • Andokai Aikido
 • Jiu-Jitsu
 • ABC Zdrava vadba
 • Swiss ball, TRX
 • Igre s kolebnico, obroči, štafetne igre, družabne igre in še mnogo...

 

Program se bo izvajal glede na število udeležencev in starostnih skupin udeležencev. Če bodo zelo velike starostne razlike, bomo naredili več skupin, ki bodo istočasno vadile po različnih stopnjah zahtevnosti. Vsak dan se bo izvedel program Andokai Aikido in Jiu Jitsu kot osnovni program, v nadaljevanju pa bodo vsebine zopet prilagojene starosti…funkcionalna vadba: vadba z žogami, TRX in ABC Zdrava vadba. Vsakodnevno bomo spoznavali tudi različne športne rekvizite in delo z njimi: kolebnice, obroči, lestev za poskoke, »ripstoli«, in se zabavali ob različnih športnih igrah kot so različne štafete z raznovrstnimi pripomočki, vlečenje vrvi, plezanje, borilne igre, sprostitvene igre,…

Prisotni vaditelji in prostovoljci bodo vsak dan skrbeli za pravilno izvedbo, varnost in dobro počutje udeležencev. Vsa vadba bo potekala v urejeni, opremljeni dvorani na Savski cesti 34, 4000 Kranj,  Športnega društva Ando Hirschmann .
PREDSTAVITEV PROJEKTA »ZA ZDRAVO ZABAVO«

Izhodišča: S projektom »Za zdravo zabavo« želimo omogočiti dostop do različnih športnih aktivnosti vsem otrokom in mladini ne glede iz katere socialne možnosti okolij izhajajo. Glede na analizo prejšnjih let je cilj Športne unije Slovenije, da vključi v projekt prek 10.000 otrok in mladih. Za izvedbo projekta obstajajo ustrezni pogoji, ki so vidni iz naslednjih izhodišč:

 • V pouka prostih dnevih imajo otroci in mladina več prostega časa, ki ga po ugotovitvah domačih in tujih raziskovalcev v veliki meri izkoristijo na nezdrav način. To se kaže tudi v drastičnem povečevanju prekomerne telesne teže otrok in mladine, kar je jasen znak prekomernega uživanja hrane in nezadostne gibalne dejavnosti. Gibalna aktivnost je pri otrocih in mladini naravna potreba in hkrati protiutež sedečemu načinu življenja. V zgodnjih letih se najlažje oblikujejo osnovni gibalni programi, hkrati pa se razvija pozitiven odnos do gibanja in gibalne dejavnosti, ki je v mladosti protiutež različnim nezdravim načinom življenja (uživanje alkohola, drog, kajenje, prekomerno pitje kave..). Otroci in mladina si lahko skozi kakovostne, atraktivne in cenovno dostopne vadbe razvijajo v takšne vrednote do gibalne aktivnosti, ki jih bodo spremljale skozi celo življenje.
  Različni športni delavci ugotavljajo, da se otroci in mladina v prostem času želijo ukvarjati s športom, kar je zahteval tudi otroški parlament, vendar je ponudba interesnih športnih programov med vikendi in počitnicami majhna oziroma predraga, da bi se jo lahko udeleževali vsi otroci in mladina.
  Veliko javnih športnih površin (predvsem v okolici šol) so zvečer predvsem ob vikendih priljubljeno zbirališče mladih, žal mnogokrat ne za namen gibalne aktivnosti, pač pa za pijančevanje, vandalizem… Tudi tisti mladi, ki bi ob večerih želeli neformalno gibalno aktivnost, jo težko dobijo, saj je izjemno malo javnih športnih površin, ki so ob večerih osvetljene.
  V Sloveniji imamo veliko telovadnic in športnih dvoran, ki so med vikendi in počitnicami zaprte. Imamo tudi ogromno zunanjih športnih površin, ki zaradi različnih razlogov ne služijo svojemu namenu. Javne športne površine, ki so dostopne uporabnikom brezplačno, športna oprema in različni pripomočki pa so osnovni pogoj za različne gibalne dejavnosti.
  Domači kraj in njegova okolica ter ostali kraji po Sloveniji ponujajo otrokom in mladini veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, predvsem v času počitnic, ko imajo mladi veliko prostega časa za odkrivanje novih načinov in možnosti športnega udejstvovanja. Na ta način lahko otrokom in mladim privzgojimo pozitiven odnos do še nepoznanega okolja, ter spodbujamo noge oblike sodelovanja med udeleženci takih športnih dejavnosti (med učitelji, trenerji, vrstniki…).
  Odprimo telovadnice Gre za vodene raznovrstne športne programe, ki se odvijajo v šolskih telovadnicah v času, ko so običajno šole (tudi telovadnice) za učence in dijake zaprte (popoldne, med vikendi ali v času počitnic). Naš cilj je, da so telovadnice v tem času odprte in se v njih odvijajo brezplačni športni programi, ki omogočajo otrokom in mladim koristno preživljanje prostega časa. Športni programi potekajo pod strokovnim vodstvom ustrezno usposobljenega kadra. Izvajalci takih športnih programov so šolska športna društva in lokalna športna društva, ki so članice Športne unije Slovenije.

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE: 

E: info@andogymkranj.si        

G:051/263-080

Športno društvo Ando Hirschmann, Savska cesta 34, 4000 Kranj

Projekt_za_zdravo_zabavo.png